Sørensen, C. (2017) “Teknologisk evolutionisme eller klassekamp? Kritiske refleksioner over Paul Masons ‘Postkapitalisme – en guide til vores fremtid’”, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (75). doi: 10.7146/slagmark.v0i75.124144.