Jakobsen, P. (2018) “Budgetneutral trefrontskrig?”, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, 0(73), s. 251-255. doi: 10.7146/sl.v0i73.107242.