Hauge, H. (1) “Dannelse i Århus”, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, 0(37), s. 173-181. doi: 10.7146/sl.v0i37.104983.