Marquard, O. (2018) “Forsvar for evnen til at være ensom”, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, 0(68), s. 121-131. doi: 10.7146/sl.v0i68.104291.