Christensen, B. A. (2018) “Haugelands Heidegger”, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (66), pp. 230–235. doi: 10.7146/sl.v0i66.104200.