Sørensen, Curt. 2017. “Teknologisk Evolutionisme Eller Klassekamp? Kritiske Refleksioner over Paul Masons ‘Postkapitalisme – En Guide Til Vores fremtid’”. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, no. 75 (May). https://doi.org/10.7146/slagmark.v0i75.124144.