PEDERSEN, F. Skåltalernes tid er forbi - om Michael Ignatieff og moderne menneskeretskultur. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, n. 37, p. 155-168, 11.