NIELSEN, H. Mennskerettigheder mellem sandhed og opinion - om Hannah Arendts kritik af menneskerettigheder. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, n. 37, p. 125-136, 11.