MARQUARD, O. Forsvar for evnen til at være ensom. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, n. 68, p. 121-131, 9 mar. 2018.