Pedersen, F. (1). Skåltalernes tid er forbi - om Michael Ignatieff og moderne menneskeretskultur. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (37), 155-168. https://doi.org/10.7146/sl.v0i37.393