Sørensen, C. (2017). Teknologisk evolutionisme eller klassekamp? Kritiske refleksioner over Paul Masons ‘Postkapitalisme – en guide til vores fremtid’. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (75). https://doi.org/10.7146/slagmark.v0i75.124144