F. Tyson, G. (2017). Tingene sat på plads - Om afrikanernes bidrag til etableringen af byen Christiansted på St. Croix. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (75), 59–79. https://doi.org/10.7146/slagmark.v0i75.124135