Eggers, N. von. (2018). Den neoliberale guvernementalitet, biopolitik og teologi - Interview med Thomas Biebricher. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (66), 167–183. https://doi.org/10.7146/sl.v0i66.104228