Haas, C. (2018). Folkeskolens historieundervisning - National og/eller flerkulturel historiepolitik?. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (60), 131–145. https://doi.org/10.7146/sl.v0i60.103997