(1)
Jørgensen, H. Danmarks Postkoloniale Arv. Slagmark 2017.