(1)
Brichet, N.; Hastrup, F. I kølvandet - Levedygtighed Og Koloniale økologier Ved Havnen På St. Thomas. Slagmark 2017, 109-126.