(1)
Marquard, O. Forsvar for Evnen Til at være Ensom. Slagmark 2018, 121-131.