(1)
Sørensen, A. D. Esistensens nøgne Hjerte Og Tragiske Splittelse - Michel Foucaults idéhistoriske Vending Som Kritisk Radikalisering Af Den Eksistentielle Tradition. Slagmark 2018, 183-200.