[1]
Sørensen, C. 2017. Teknologisk evolutionisme eller klassekamp? Kritiske refleksioner over Paul Masons ‘Postkapitalisme – en guide til vores fremtid’. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie. 75 (May 2017). DOI:https://doi.org/10.7146/slagmark.v0i75.124144.