Herberts, Kjell. “Flerspråkighet Eller English only?<Br&gt;– Om språklandskapen Vasa Och Umeå”. Sprog i Norden00 (september 12, 2017). Set maj 25, 2020. https://tidsskrift.dk/sin/article/view/97002.