Vonen, Arnfinn. “Tegnspråk I Norden”. Sprog i Norden 43, no. 1 (januar 1, 2012). Set august 20, 2019. https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17159.