Oker-Blom, Gun. “Projektet Språkrum – Språklig Stimulans Och inlärningsstrategier I Elevgrupper Med Blandad språkbakgrund”. Sprog i Norden 35, no. 1 (januar 1, 2004). Set oktober 1, 2020. https://tidsskrift.dk/sin/article/view/16944.