Herberts, K. “Flerspråkighet Eller English only?<Br&gt;– Om språklandskapen Vasa Och Umeå”. Sprog I Norden, september 2017, https://tidsskrift.dk/sin/article/view/97002.