[1]
M. Parkvall, “Nordisk och finländsk språkpolitik i ett globalt perspektiv”, SiN, sep. 2017.