[1]
R. Redaktionen, “Ny språklitteratur”, SIN, bd. 46, nr. 1, dec. 2015.