[1]
T. Trosterud, “Grønlandsk, samiske språk og den nordiske språkdeklarasjonen”, SiN, dec. 2015.