[1]
- Redaktionen, “Ny sproglitteratur 2013”, SiN, bd. 45, nr. 1, jan. 2015.