[1]
K. Lindén, “FIN-CLARIN – en humanistisk forskningsinfrastruktur med betoning på språk”, SiN, bd. 45, nr. 1, jan. 2015.