[1]
L. Borin og R. Domeij, “Språkteknologi och språkresurser för språken i Sverige: En statusrapport”, SiN, jan. 2015.