[1]
H. Lehti-Eklund, “Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor”, SIN, bd. 43, nr. 1, jan. 2012.