[1]
.-. Redaktionen, “Förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket”, SIN, bd. 30, nr. 1, jan. 1999.