[1]
G. Oker-Blom, “Projektet Språkrum – Språklig stimulans och inlärningsstrategier i elevgrupper med blandad språkbakgrund”, SiN, bd. 35, nr. 1, jan. 2004.