[1]
G. Gayer, “Kommunen och skolan som språkvårdare”, SiN, bd. 35, nr. 1, jan. 2004.