Kirchmeier-Andersen, S. (2015) “Sprogteknologi og sproginstitutioner. Hvilken rolle kan sprognævnene spille i forhold til sprogteknologi?”, Sprog i Norden, 45(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/sin/article/view/20275 (Set: 31maj2020).