Lindén, K. (2015) “FIN-CLARIN – en humanistisk forskningsinfrastruktur med betoning på språk”, Sprog i Norden, 45(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/sin/article/view/20186 (Set: 31maj2020).