Oker-Blom, Gun. 2004. “Projektet Språkrum – Språklig Stimulans Och inlärningsstrategier I Elevgrupper Med Blandad språkbakgrund”. Sprog I Norden 35 (1). https://tidsskrift.dk/sin/article/view/16944.