HERBERTS, K. Flerspråkighet eller English only?<br&gt;– Om språklandskapen Vasa och Umeå. Sprog i Norden, 12 sep. 2017.