TROSTERUD, T. Grønlandsk, samiske språk og den nordiske språkdeklarasjonen. Sprog i Norden, 16 dec. 2015.