BORIN, L.; DOMEIJ, R. Språkteknologi och språkresurser för språken i Sverige: En statusrapport. Sprog i Norden, 1 jan. 2015.