OKER-BLOM, G. Projektet Språkrum – Språklig stimulans och inlärningsstrategier i elevgrupper med blandad språkbakgrund. Sprog i Norden, v. 35, n. 1, 1 jan. 2004.