Herberts, K. (2017). Flerspråkighet eller English only?<br&gt;– Om språklandskapen Vasa och Umeå. Sprog I Norden. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/97002