Lehti-Eklund, H. (2012). Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor. Sprog I Norden, 43(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17156