Oker-Blom, G. (2004). Projektet Språkrum – Språklig stimulans och inlärningsstrategier i elevgrupper med blandad språkbakgrund. Sprog I Norden, 35(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/16944