(1)
Våge, O.; Andersen, G.; Andersen, M.; Jensen, J.; Karlsson, O. Nyord I Skandinaviske språk. SiN 2017.