(1)
Parkvall, M. Nordisk Och finländsk språkpolitik I Ett Globalt Perspektiv. SiN 2017.