(1)
Ekberg, L.; Östman, J.-O. Språk Och Integration På Landsbygden I Svenska Österbotten. SIN 2017.