(1)
Trosterud, T. Grønlandsk, Samiske språk Og Den Nordiske språkdeklarasjonen. SiN 2015.