(1)
Lindén, K. FIN-CLARIN – En Humanistisk Forskningsinfrastruktur Med Betoning På språk. SiN 2015, 45.