(1)
Borin, L.; Domeij, R. Språkteknologi Och språkresurser för språken I Sverige: En Statusrapport. SiN 2015.