(1)
Lehti-Eklund, H. Svenska I Toppen Och I blåsväder. Om Svenskundervisningen I Finska Skolor. SIN 2012, 43.